Zaproszenie

Logo_pzw_limanowa

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Limanowa

ma zaszczyt zaprosić na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2016r.

w sali konferencyjnej Karczmy MATRAS w Limanowej przy

ul.J.Marka 52.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00

II termin 9:15

Serdecznie zapraszamy

Ramowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu Koła

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego SSR

9. Przedstawienie projektu budżetu Koła

10. Dyskusje nad sprawozdaniami

11. Zatwierdzenie budżetu Koła

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

13. Podjęcie uchwał

14. Zakończenie obrad