Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Logo_pzw_limanowa

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Limanowa

ma zaszczyt zaprosić na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Które odbędą się w dniu 5 lutego 2017r . w sali konferencyjnej Karczmy MATRAS w Limanowej przy ul.J.Marka 52.

 Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00

II termin 9:30

Serdecznie Zapraszamy 

Ramowy porządek obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Koła.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Prezes, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Członkowie Zarządu Okręgu,ewentualnie niektórzy z zaproszonych gości).
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybory Komisji:
 • Mandatowej (stwierdza prawomocność zgromadzenia)
 •  Wyborcza (proponuje podstawowy skład listy wyborczej)
 •  Uchwał i wniosków (przygotowuje projekt uchwały)
 • Skrutacyjnej (liczy głosy).
 1. Ustalenie składu liczbowego nowych władz i organów.
 2. Sprawozdanie Zarządu Koła.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie (lub nie) absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 5. Inne sprawozdania (np. sport, SSR, komisja egzaminacyjna, Skarbnik itd.)
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie decyzji o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą składu list wyborczych.
 9. Przyjęcie kandydatów do list wyborczych z sali.
 10. Przeprowadzenie wyborów nowych władz i ogłoszenie wyników.
 11. Dyskusja programowa.
 12. Przyjęcie preliminarza budżetowego.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Podjęcie pozostałych uchwał.