Informacja dla strażników

Zarząd Koła PZW Limanowa uprzejmie prosi Strażników o dostarczenie legitymacji do kol. Bogdana Jabłońskiego do dnia 4 lutego i stawinie się na krótkie szkolenie, które odbędzie się   po zakończeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.