OGRANICZENIA PRACY BIURA

Z uwagi na zagrożenie kraju wirusem SARS-CoV-2, określanym, ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) jako COVID-19, Zarząd Koła PZW w Limanowej  realizując przepisy ogólne i szczegółowe tej ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno-zapobiegawcze, wprowadzają z dniem od 30 marca 2020r.  do odwołania. następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

  • Zawiesza się do odwołania przeprowadzanie egzaminów na kartę wędkarską.
  • Zawiesza się do odwołania spotkań zarządu.
  • Ograniczenie bezpośrednich kontaktów z petentami do niezbędnego minimum.
  • Opłata składek  będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym                  (+48 608 386 991) ze skarbnikiem koła.

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.