Składki i opłaty na 2018

Informujemy, że składki i opłaty  na 2018 rok można uiścić w dniu 21 grudnia (czwartek) od godziny 16:00.

 

Aktualny cennik opłat wraz wyjaśnieniem, znajduje się poniżej

Składki członkowskie i okręgowe na 2018r (PDF)

 

Zakres stosowanych ulg Skladka na Zagospodarowanie i Ochrone Wód
1.     Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w
ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w
wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
3.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz
składek na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, członkowie
odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku i kobiety po ukończeniu 60 roku
życia są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej i składce „L” na ochronę i zagospodarowanie wód.
5.     Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są
zwolnieni ze składki „L” na ochronę i zagospodarowanie wód.
6.     Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe.