Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Logo_pzw_limanowa

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Limanowa

serdecznie zaprasza Szanownych Kolegów

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2019r. oraz  45-lecia Koła.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2020r. w sali lokalu „Stary Browar” w Limanowej przy ul.J.Marka 9.

 Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:30

II termin 10:00

Serdecznie Zapraszamy 

Ramowy porządek obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczego:
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Koła.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Przedstawienie projektu budżetu Koła
 9. Dyskusje nad sprawozdaniami
 10. Zatwierdzenie budżetu Koła
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 12. Podjęcie uchwał
 13. Zakończenie obrad