Zaproszenie


zaproszenie_walne

Ramowy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 3. Przyjecie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu Koła
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego SSR
 9. Przedstawienie projektu budżetu Koła
 10. Dyskusje nad sprawozdaniami
 11. Zatwierdzenie budżetu Koła
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 13. Podjecie uchwał
 14. Zakończenie obrad