Zmiany w zezwoleniu

Errata do zezwolenia na 2015 r. Okręg PZW Nowy Sącz

I. W § 1 „Podstawowych warunków uprawnia amatorskiego połowu ryb”:

1) skreśla się w całości punkt III ppkt 7 o treści: „Po wykorzystaniu któregokolwiek z dziennych lub tygodniowych limitów zatrzymanych ryb obowiązuje zakaz dalszego połowu na wszelkich wodach Okręgu w tym dniu (dotyczy także limitu 1szt. obowiązującego na wybranych łowiskach)”. Oznacza to, że po wykorzystaniu limitu połowu danego gatunku wciąż można łowić na wodach Okręgu w tym dniu.

2) punkt VI lit. d) powinien mieć brzmienie: „używania przynęt sztucznych uzbrojonych w haczyki/kotwiczki z zadziorami (dozwolone są zadziory przygięte do grota).”

Oznacza to, że na wodach górskich wolno używać haczyków/kotwiczek zadziorowych przy połowie na przynęty naturalne.

II. W „Wykazie wód” na łowisku Sękówka, na odcinku: „Od ujścia potoku Małastówka do kładki na ul. Sportowej w Gorlicach” w rubryce: „Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia”powinno być: „Woda górska. Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz spinningowania od 01.01 do 31.01 i od 01.09 do 31.12”.

Oznacza to, że na odcinku tym nie ma łowiska „Złów i Wypuść”.

Za niedogodności związane z wprowadzeniem erraty przepraszamy!

Źródło: http://www.pzwns.info.pl/