Regulaminy

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (PDF)

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Statut Polskiego Związku Wędkarskiego (PDF)

Wzór zezwolenia na 2020 r. (wersja elektroniczna) na połów ryb na wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu. (PDF)

Wykaz zmian w zezwoleniu na 2020r. (PDF)