Regulaminy

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Statut Polskiego Związku Wędkarskiego (PDF)

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (PDF)

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na 2023 (PDF)

Wykaz zmian w zezwoleniu na 2023 (DOCX)