Regulaminy

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Statut Polskiego Związku Wędkarskiego (PDF)

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (PDF)

Warunki amatorskiego połowu ryb na Wodach Okręgu Nowy Sącz 2022 r.

Zmiany w zezwoleniu na 2023 w porównaniu z rokiem 2022