Władze i organy Koła

Zarząd Koła

Tadeusz Chudy – Prezes
Bogdan Jabłoński – V-ce Prezes ds. ochrony wód
Piotr Młodziński – V-ce Prezes do spraw młodzieży
Tomasz Gruca – V-ce Prezes do spraw sportu
Stanisław Pałka – Sekretarz
Andrzej Dudek – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Bogusław Rębisz
Sebastian Twaróg
Marek Jędrzejek

Sąd Koleżeński

Marian Szewczyk
Andrzej Szubryt
Kazimierz Chlipała

Rzecznik Dyscyplinarny Koła

Jerzy Sierant

Delegaci na Zjazd Okręgowy

Andrzej Dudek
Stanisław Pałka
Tadeusz Chudy