Władze i organy Koła

Zarząd Koła

Tomasz Gruca – Prezes
Andrzej Szubryt – V-ce Prezes
Bogdan Jabłoński – Gospodarz koła
Stanisław Pałka – Sekretarz
Andrzej Dudek – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Kazimierz Chlipała
Krzysztof Kępa
Łukasz Palka

Sąd Koleżeński

Sebastian Twaróg
Grzegorz Giza
Krzysztof Raniszyn

Rzecznik Dyscyplinarny Koła

Jerzy Sierant

Delegaci na Zjazd Okręgowy

Tomasz Gruca
Stanisław Pałka
Andrzej Dudek                                                                                                        Bogdan Jabłoński

Zastępca Delegatów

Andrzej Szubryt