KONKURS MŁODZIEŻOWY

Okręg PZW w Nowym Sączu organizuje
w dniu 3 marca 2018 roku

OKRĘGOWY KONKURS WIEDZY
EKOLOGICZNO – WĘDKARSKIEJ MŁODZIEŻY

W konkursie uczestniczyć może do 3 przedstawicieli z każdego Koła PZW w wieku do 16-tu lat. Warunkiem przyjęcia jest imienne zgłoszenie uczestników w Biurze Okręgu lub na adres mailowy: biuro@pzwns.info.pl do dnia 26.02.2018 r.
( w zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko, Koło PZW oraz datę urodzenia ).
Zbiórka uczestników w siedzibie Okręgu w dniu 3 marca o godz. 10.00.
Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testowej.Pytania z zakresu Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, Statutu PZW, aktualnego Informatora Wód Okręgu, oraz znajomości gatunków ryb.